Mikrotech VoIP operátor

U nás nezaplatíte za minutu volání ani korunu! Od 10.10.2014:
Pevná mimo špičku od 0,29
Pevná síť špička od 0,50
Mobilní sítě z VoIP od 0,69
Zahraničí - SK pevná síť 0,25
Tarifikace od:

1+1Ceny jsou uvedeny s DPH za 1 minutu, velkoobchodní ceny a ceny bez DPH zde
Registrace
nového uživatele VoIP
Registrovat

Úhrada VoIP kreditu:


Pokud nesouhlasíte s uvedenými podmínkami a pravidly, platbu prosím nezadávejte


Pravidla pro zadání platby:

- Před navýšením kreditu se přesvědčte o jeho zůstatku, základní online stav je ve webovém účtu. Ve vuml.mikrotech.cz a virtuální ústředně je stav aktuální až po refreshi (obnovení stránky). Stav si také můžete poslechnout vytočením čísla 77 (*77).
- Zadejte správný variabilní symbol do rubriky VS, což je číslo smlouvy vygenerované při prvotní registraci. Číslo je uvedeno ve webovém rozhraní ve Vaší individuální zóně v rubrice Dokumenty a v mailech, které jste obdrželi v průběhu registrace.
- Číslo smlouvy začíná 128..., není rozděleno mezerami, nezačíná 00 a neobsahuje "VS" nebo jinými písmeny.
- Do specifického symbolu nezadáváte nic, pokud k tomu nebudete vyzváni při úhradě specifických úkonů;Pravidla pro reklamace plateb a volání, řešení nedošlých nebo chybně zadaných plateb:

- Pro reklamace délky a účtování volání je nutné vycházet z nativního přehledu hovorů ve webovém rozhraní účtu klienta přístupném přes voip.mikrotech.cz. Přehled volání ve VUM a VUML jsou jen nezávaznou interpretací těchto výsledků, například pro třídění podle čísel a datumu. Při diferenci mezi VUM (VUML) je platný přehled ve webovém rozhraní

- Reklamace jsou přijímány jen písemně a musí kromě autorizace klienta obsahovat screenshot nebo výpis reklamovaného hovoru, případně součet více volání.

- V případě chybného zadání platby, kdy variabilní symbol (VS) chybí nebo je chybný nebo je zadán do jiné rubriky, nebo je specifický symbol (SS) vyplněn, aniž k tomu byl klient vyzván apod., bude platba (po písemném upozornění klientem přes formulář nedošlé platby, který je zde:

>>>>> zde <<<<<<

nebo mailem či dopisem se všemi záležitostmi pro nalezení) dohledána a převedena na účet klienta nejpozději do jednoho týdne od upozornění klientem za poplatek 25 Kč (s DPH) odečtený z kreditu klienta. Je-li úkonů nutných k řešení prokazatelně více, bude poplatek součtem nákladů na ně vynaložených. Pokud s tímto součtem klient písemně nesouhlasí, je platba vrácena na bankovní účet, ze které platbu odeslal a to do 30-ti dnů od jeho upozornění a po odečtení poplatku za nutné úkony. Aby nebyly dále zvyšovány náklady na opravu chybného zadání platby klienta, rozumí se dostatečnou odpovědí opravení chybné platby.

- V případě chybné platby, kdy variabilní symbol (VS) je zadán nesprávně, ale existuje a patří jinému klientovi, bude platba po písemném upozornění klientem vrácena po odečtu nákladů na vystavení dobropisu a další úkony zpět na bankovní účet klienta do 30 dnů od dohledání. Je-li úkonů nutných k řešení prokazatelně více, bude poplatek součtem nákladů na ně vynaložených. Převýší-li náklady výši chybné platby, mohou být klientovi doúčtovány. Přenos celého nebo části zůstatku například při sloučení účtu, je zpoplatněn částkou 25 Kč za každý úkon.

- Za zmařený čas při prověřování reklamace "nedošlé" platby, která neexistuje nebo na účet klienta již ve skutečnosti řádně došla, mu bude po upozornění z jeho kreditu odečteno za dohledání nejméně 25 Kč (s DPH) a to i opakovaně.

Uvedené poplatky nejsou sankcí, ale úhradou nákladů na odstranění chybných údajů zadaných klientem.Získání daňového dokladu

Bezprostředně po úhradě kreditu je automaticky vygenerován daňový doklad, který je ke stažení k dispozici na adrese
vuml.mikrotech.cz (pro účetní)
nebo vum.mikrotech.cz (pro IT)

Virtuální rozhraní Mikrotech malé

s hesly stejnými jako do Individuální zóny webového rozhraní účtu klienta, kde je k dispozici nejméně 3 měsíce (případně déle bez záruky).
Klientům, kteří nevlastní ani jedno geografické číslo (a tím při registraci nevyplnili údaje nezbytné pro daňové doklady), nemůže systém poskytnout kompletní daňový doklad. Doplnění údajů mohou nahradit dodatečnou registrací geografického čísla ve webovém rozhraní nebo je Dohledovým centrem naveden na samostatnou úpravu údajů nutných pro generování daňového dokladu. Klient však také může požádat o ruční zpracování daňového dokladu, pokud pošle fakturační údaje e-mailem a pokud souhlasí s poplatkem 50 Kč (s DPH) za každé jeho zpracování a odeslání v listinné formě Čs. poštou a 30 Kč (s DPH) za jeho zpracování a odeslání na adresu uvedenou při registraci e-mailem. Pokud vyžadujete v daňovém dokladu (DD) uvedení Předmětu, uveďte Specifický symbol 0(nula).

Náklady na vystavení dobropisu jsou účtovány ve výši 158 Kč (s DPH).Kontrola zůstatku

Funkce, kterou systém automaticky hlídá limit (nejnižší možný zůstatek na účtu) nastavitelný klientem (při registraci nastaven na 10 Kč), která pošle uživateli e-mailem zprávu, že limit byl podkročen a připomene mu údaje pro platbu (obdobně tak zadání číslo 77 (*77). Spolupracuje s funkcí bezpečnostní Depozit a hodnota limitu zůstatku musí být menší. Tato pomocná funkce je však závislá na kvalitě internetu. Doručení upozornění mailem tak nelze garantovat, proto doporučujeme plnit povinnost klienta a pravidelně si zůstatek kreditu kontrolovat a zajišťovat.

bezpečnostní Depozit (dále bD)

Nadstandardní funkce pro účty s vyšším zůstatkem navazující na Kontrolu zůstatku, doplňující okamžitou i dlouhodobou ochranu uživatelských účtů. Je ovladatelná uživatelem pro zajištění dostatečných prostředků na účtu, může být ale dosazena systémem nebo Dohledovým centrem Mikrotech při podezření na hackerský pokus o zneužití účtu vedoucím k fraudu, při navýšení kreditu o částku podstatně vyšší než jsou průměrné náklady na volání klienta za předchozí měsíc, týden, den, při nedostatečné nebo anonymní adrese při registraci, při dlouhodobé pasivitě, při použití uživatelských PBX, při neoprávněném použití geografických čísel mimo bydliště, firmu a v zahraničí, které se promítne do neautorizované IP restrikce apod. Spolupracuje s funkcí Kontrola zůstatku, který musí být vždy dostatečně menší, aby se funkce neovlivňovaly. Změna rozvrstvení účtu může být použita jako forma varování klienta, pokud nereaguje na důležitá sdělení k provozu VoIP sítě prostřednictvím e-mailu a www stránek. Požadavek ze strany klienta na zapnutí funkce bD musí být písemný po navýšení kreditu nejméně na 1000 Kč a výše. Pro udržení funkce bD doporučujeme navyšovat zůstatek o 1000 Kč dvakrát ročně aby bD nebyl zrušen.

Kromě bezpečnostní funkce plní bD denní doplňování limitu kreditu. O tomto doplňování najde klient záznam ve svém webovém rozhraní v rubrice Kredit/Ostatní pod názvem Fakturace 3s(stran) - Depozit. Upozornění systému na nulový zůstatek Depozitu řeší lidská obsluha, která může u klientů s bD zasáhnout při náhlém poklesu zůstatku poskytnutím tzv. překlenutí i bez požadavku klienta. Režim bD, pokud pro něj nejsou splněny podmínky, zejména výše bD apod., může být obsluhou kdykoli jednostranně bez upozornění zrušen. Funkce Limit zůstatku a bezp. Depozit je vhodné doplnit funkcí Inkaso.

Na bD není právní nárok a jeho poskytování nezbavuje klienta dle VOP plné zodpovědnosti za jeho účet a kredit.Možnosti snížení nákladů a navýšení kreditu z provizí

Náklady na volání mohou být ještě nižší při volbě některého z tarifů pro větší objem volání. Vyzkoušejte kalkulátor tarifu. Při úspěšném využití provizního systému Mikrotech můžete volat levněji i zdarma nebo získat kredit pro účty rodinných příslušníků apod. Při významném přesahu kreditu může být provize na základě předem uzavřené smlouvy proplacena. Do provize se mohou započítat jen platby došlé elektronickou cestou.

Možnosti úhrady


*Případné diference v došlých platbách oproti uvedeným časovým údajům nereklamujte prosím dříve než třetí pracovní den po zadání a nejdéle do 30 dnů. Nejde jen o přenos mezi bankovními ústavy, ale také o navýšení virtuálního účtu klienta s řadou kontrol. Neodkládejte proto prosím platbu na poslední chvíli. Pokud by nedostatek kreditu klientovi, znemožnil volání, může mu pracovník Dohledového centra nastavit překlenutí podle vlastního uvážení. Podmínkou je mít aktivován bezpečnostní Depozit a mít nulový zůstatek jen výjimečně. Na tento úkon však není nárok.
logonázevčíslo účtudélka platbypoplatkystav/příklad
MIKROTECH Těšínská 365, Orlová-Poruba, Moravskoslezský kraj
tel.: 558840000
ihned
bez poplatku!
Úhradou na recepci v prac.
dny, Po-Pá 9:00-15:00 hod.
po dohodě s recepcí
FIO 2300138780/2010 *Z FIO minuty až hodiny
ostatní 2-3 dny
Z FIO 0,-
ostatni dle sazby banky plátce
specifický symbol v DD:
- kredit: prázdný (DD bez Předmětu)
- kredit: 0 s (DD s Předmětem
- hardware: 42
- přenos čísla: 72
mBank 670100-2209212150/6210 *2-30 dnů
Z mBank 0,-
ostatni dle sazby banky plátce
PayPal voip@mikrotech.cz *10 minut 10,- plus 3,4% z částky
Visa *10 minut 10,- plus 3,4% z částky
Master Card *10 minut 10,- plus 3,4% z částky
Povolení k Inkasu 2300138780/2010 jednou měsíčně dle sazby banky plátce Nastavení přes virtuální ústřednu, informujte se

Úhrada hardware:

Komerční banka 27-0193070207/0100 2-3 dny ostatni dle sazby banky plátce pouze pro úhradu hardware

Operativní překlenutí nedostatku kreditu 100-200 Kč

Dohledové centrum Mikrotech Po-Pá 9:00-16:00 na 558840000 (Přestávka 12:00-12:30 hod.) Mailem na info@mikrotech.cz denně včetně víkendů 8:00-21:30. Uveďte částku a variabilní symbol. do 5-60 minut Do odvolání bez poplatku Pro klienty s platnou smlouvou

Pokud zašlete platbu na účet v UniCredit Bank (účet 8397014094/2700 v likvidaci) na neexistující nebo chybný variabilní symbol nebo rubrika Variabilního symbolu (tj. čísla smlouvy) bude chybně vyplněná nebo prázdná, bude platba bez dalšího vrácena na Váš bankovní účet do cca 7 dnů. U ostatních platebních možností můžete za poplatek 30 Kč s DPH, požádat o dohledání platby. Informujte se na další postup na info@mikrotech.cz.


Stav zůstatku kreditu, depozitu, variabilní symbol a číslo účtu pro navýšení kreditu zjistíte především ve Vašem webovém rozhraní, ale také vytočením čísla 77 (*77). Podmínkou je nastavení DTMF ve vašem VoIP zařízení na protokol RFC2833. Při zřízení účtu se automaticky nastavuje spodní limit 10 Kč, při jehož podkročení budete informováni v 05:00 následujícího dne mailem. Tento limit si můžete zvýšit, a to i opakovaně, ve Vaší Individuální zóně ve webovém rozhraní. Upozornění na nedostatečný kredit další den po registraci můžete předejít úhradou vstupního vkladu nebo si přes zde získejte kredit na zkoušku.


Poštovní poukázkou z České pošty - až 5 pracovních dnů. Věnujte zvýšenou pozornost zadání správných údajů!

Pokud zašlete platbu na ostatní uvedené banky a účty (kromě UniCredit Bank) s neexistujícím nebo chybným variabilním symbolem nebo rubrika variabilního symbolu (tj. čísla smlouvy bude chybně vyplněná) nebo prázdná, máte dvě možnosti: požádat svou banku o vrácení platby nebo požádat Dohledové centrum Mikrotechu o opravu své chyby a spárování platby za poplatek 30 Kč za vynaloženou práci.Děkujeme za pochopení.
-------------------------------------------------------------
P.S. Pokud zašlete platbu na neexistující nebo chybný bankovní účet, můžete se obrátit pouze na místo podání.

 

    Mikrotech VoIP a GSM operátor


  • Těšínská 365, Orlová-Poruba, 73514
  • Hotline: 00420 558 840 000
  • Fax: 00420 558 840 001
  • E-mail: voip zavináč mikrotech.cz
Mikrotech twitter Mikrotech facebook Mikrotech Heureka