Ceník vnitrostátních hovorů

Podmínky Affiliate - provizního systému Mikrotech

 1. Partner má možnost na svých webových stránkách umístit odkaz na Mikrotech.cz

 2. Přesné umístění a formát odkazu podléhá schválení firmy Mikrotech.cz.

 3. Odkaz nesmí být umístěn na stránky s obsahem odporujícím zákonům České republiky, na stránky s pornografickým obsahem anebo internetové stránky s obsahem, který by mohl poškodit dobré jméno společnost Mikrotech a to ani nepřímo Obsah Webu nesmí porušovat práva třetích stran. Společnost Mikrotech si vyhrazuje právo kontrolovat obsah stránek a umístění Odkazů na internetových stránkách Partnerů.

 4. Partner nesmí napodobovat vzhled webových stránek a podstránek společnosti Mikrotech či jakkoli jinak vyvolat v návštěvníkovi dojem, že Web je vlastněn či provozován zcela či z části společností Mikrotech. Logo společnosti Mikrotech a doplňující propagační materiály, které se vztahují na společnost Mikrotech, mohou být použity pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Mikrotech. Partner nesmí využívat název společnosti Mikrotech jinak než v souvislosti s provozem odkazů na Webu.

 5. V souvislosti s odkazem nesmí Partner používat jakákoliv automatická otevírání internetových stránek bez akce návštěvníka webu, např. autohits systémy, načítání stránek serverů Mikrotech do pop-up a pop-under oken, načítání takových stránek do rámce apod. Kliknutí na odkaz musí být výsledkem zájmu nebo zvědavosti náštěvníka internetové stránky Partnera, nikoli promyšleným přiváděním v omyl nebo jedinou možností opustit stránku.

 6. Odkazy nesmí být umisťovány na stránky bez obsahu a na internetové stránky vytvořené pouze za účelem zobrazování reklam.

 7. Partner nesmí využívat rozesílání nevyžádané pošty (spam) ani jinou nedovolenou formu propagace.

 8. Společnost Mikrotech neodpovídá za funkčnost odkazů a zároveň nezaručuje žádné minimální počty kliknutí na odkaz, dobu jejich uskutečnění, případně výši odměn získaných Partnerem na základě Podmínek. Společnost Mikrotech neodpovídá za škody vzniklé na základě nefunkčnosti nebo nesprávné funkčnosti Technologie nebo Odkazů. Společnost Mikrotech neodpovídá za škody způsobené činností nebo pasivitou třetích stran. Za obsah Webu nese odpovědnost Partner.

 9. Vše související s odkazy je nebo může být předmětem duševního vlastnictví společnosti Mikrotech. Partner není oprávněn odkazu měnit, pronajímat, půjčovat, prodávat, předávat dalším stranám a ani z nich nebo na jejich základě vytvářet odvozená díla nebo produkty. Společnost Mikrotech má kdykoli právo změnit obsah i formu odkazů, případně omezit či pozastavit jeho zobrazování na Webu Partnera.
 10. V textových odkazech se nesmí uvádět nepravdivá tvrzení o VoIP volání a jeho cenách.
 

  Mikrotech VoIP a GSM operátor


 • Těšínská 365, Orlová-Poruba, 73514
 • Hotline: 00420 558 840 000
 • Fax: 00420 558 840 001
 • E-mail: voip zavináč mikrotech.cz
Mikrotech twitter Mikrotech facebook Mikrotech Heureka